Masz pytanie?
Zadzwoń i zamów

 

Tel. mob. + 48 601 500 033

 

Nasze biuro jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00 - 15.00.

 

lub napisz do nas

artdesigninteriors@interia.pl

 

Zwroty

 

 

Zwrot Towaru zakupionego przez Konsumenta w Internecie 

(czyli Prawo do odstąpienia od umowy od 25 grudnia 2014 roku)
 

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.

 

Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może zawsze skontaktować się z Biurem sklepu ADI telefonicznie pod nr telefonu 77 40 46 520 lub drogą elektroniczną na adres artdesigninteriors@interia.pl 

 

(Pouczenie o odstąpieniu od umowy.)

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie biuro sklepu ADI telefonicznie 77 40 46 520 lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg, artdesigninteriors@interia.pl ).

 

W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który jest załączony w korespondencji elektronicznej lub znajduje się na stronie sklepu w zakładce formularze, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie biuro sklepu ADI w ciągu 14 dni.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep ADI zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez ADI, standardowej usługi kurierskiej), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu.

 

Sklep ADI zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania towaru od klienta z powrotem.

 

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: Art Design Interiors Sp. Zoo, ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg.

 

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli został zachowany termin 14 dni. Sklep ADI ponosi koszty zwrotu towaru, natomiast Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

 

(Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.)

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 

które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce strony o nazwie odstąpienie od umowy.

 

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres: Art Design Interiors Sp. Zoo, ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg, artdesigninteriors@interia.pl 

 

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z biurem handlowym sklepu ADI. Prosimy w tym celu skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 77 40 46 520 w godz. 9:00 do 15:00 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).

 

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta.